ONORARII SI TAXE

 

Ordin nr. 2561/2012
din 30/07/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 10/08/2012
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti.
Avand in vedere Ordinul ministrului justitiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti, vazand dispozitiile art. 39 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata, in temeiul dispozitiilor art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionareaMinisterului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul justitiei emite urmatorul ordin:
Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea
onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 936 din 20 noiembrie 2006, se
modifica dupa cum urmeaza:
- Punctele 3 si 4 vor avea urmatorul cuprins:

Nr. crt.

Activitatea prestată

Onorariile minimale

Onorariile maximale

1.

Notificarea şi comunicarea actelor de procedură

20 lei

400 lei

2.

Executări directe:

evacuări

150 lei

2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică

încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului

50 lei

1.000 lei

vizitarea minorului

50 lei

500 lei

puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.

60 lei

2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică

desfiinţarea de lucrări sau construcţii

150 lei

2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică

3.

Executări indirecte:

urmarirea mobiliara a creantelor

a) pentru creantele in valoare de pana la
50.000 lei inclusiv, onorariul minim se
calculeaza dupa cum urmeaza:
1. pentru creantele in valoare de pana la
500 lei inclusiv, onorariul minim este de
10% din suma reprezentand valoarea
creantei ce face obiectul executarii silite;
2. pentru creantele in valoare de peste
500 lei, dar pana la 1.000 lei inclusiv,
onorariul minim este de 50 lei plus un
procent de 5% din suma care depaseste
500 lei din valoarea creantei ce face
obiectul executarii silite;
3. pentru creantele in valoare de peste
1.000 lei, dar pana la 50.000 lei inclusiv,
onorariul minim este de 75 lei plus un
procent de 2% din suma care depaseste
1.000 lei din valoarea creantei ce face
obiectul executarii silite;
b) pentru creantele in valoare de peste
50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv,
onorariul minim este de 1.175 lei plus un
procent de 2% din suma care depaseste
50.000 lei din valoarea creantei ce face
obiectul executarii silite;
c) pentru creantele in valoare de peste
80.000 lei, dar pana la 100.000 lei
inclusiv, onorariul minim este de 1.775 lei
plus un procent de 1% din suma care
depaseste 80.000 lei din valoarea
creantei ce face obiectul executarii silite;
d) pentru creantele in valoare de peste
100.000 lei, onorariul minim se
calculeaza dupa cum urmeaza:
1. pentru creantele in valoare de peste
100.000 lei, dar pana la 400.000 lei
inclusiv, onorariul minim este de 2.500 lei
plus un procent de 1% din suma care
depaseste 100.000 lei din valoarea
creantei ce face obiectul executarii silite;
2. pentru creantele in valoare de peste
400.000 lei, onorariul minim este de
5.500 lei plus un procent de pana la 0,5%
din suma care depaseste 400.000 lei din
valoarea creantei ce face obiectul
executarii silite. In cazul in care, la
calculul onorariului maxim se foloseste
un procent de pana la 0,5% inclusiv,
pentru calculul onorariului minim datorat
se aplica acelasi procent care a fost
folosit si pentru calculul onorariului
maxim.

a) pentru creantele in valoare de pana la
50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de
10% din suma reprezentand valoarea
creantei ce face obiectul executarii silite;
b) pentru creantele in valoare de peste
50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv,
onorariul maxim este de 5.000 lei plus un
procent de pana la 3% din suma care
depaseste 50.000 lei din valoarea creantei
ce face obiectul executarii silite;
c) pentru creantele in valoare de peste
80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv,
onorariul maxim este de 5.900 lei plus un
procent de pana la 2% din suma care
depaseste 80.000 lei din valoarea creantei
ce face obiectul executarii silite;
d) pentru creantele in valoare de peste
100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300
lei plus un procent de pana la 1% din suma
care depaseste 100.000 lei din valoarea
creantei ce face obiectul executarii silite.

urmărirea imobiliară a creanţelor

a) pentru creantele in valoare de pana la
50.000 lei inclusiv, onorariul minim se
calculeaza dupa cum urmeaza:
1. pentru creantele in valoare de pana la
500 lei inclusiv, onorariul minim este de
10% din suma reprezentand valoarea
creantei ce face obiectul executarii silite;
2. pentru creantele in valoare de peste
500 lei, dar pana la 1.000 lei inclusiv,
onorariul minim este de 50 lei plus un
procent de 5% din suma care depaseste
500 lei din valoarea creantei ce face
obiectul executarii silite;
3. pentru creantele in valoare de peste
1.000 lei, dar pana la 50.000 lei inclusiv,
onorariul minim este de 75 lei plus un
procent de 2% din suma care depaseste
1.000 lei din valoarea creantei ce face
obiectul executarii silite;
b) pentru creantele in valoare de peste
50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv,
onorariul minim este de 1.175 lei plus un
procent de 2% din suma care depaseste
50.000 lei din valoarea creantei ce face
obiectul executarii silite;
c) pentru creantele in valoare de peste
80.000 lei, dar pana la 100.000 lei
inclusiv, onorariul minim este de 1.775 lei
plus un procent de 1% din suma care
depaseste 80.000 lei din valoarea
creantei ce face obiectul executarii silite;
d) pentru creantele in valoare de peste
100.000 lei, onorariul minim se
calculeaza dupa cum urmeaza:
1. pentru creantele in valoare de peste
100.000 lei, dar pana la 400.000 lei
inclusiv, onorariul minim este de 2.500 lei
plus un procent de 1% din suma care
depaseste 100.000 lei din valoarea
creantei ce face obiectul executarii silite;
2. pentru creantele in valoare de peste
400.000 lei, onorariul minim este de
5.500 lei plus un procent de pana la 0,5%
din suma care depaseste 400.000 lei din
valoarea creantei ce face obiectul
executarii silite. In cazul in care, la
calculul onorariului maxim se foloseste
un procent de pana la 0,5% inclusiv,
pentru calculul onorariului minim datorat
se aplica acelasi procent care a fost
folosit si pentru calculul onorariului
maxim.

a) pentru creantele in valoare de pana la
50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de
10% din suma reprezentand valoarea
creantei ce face obiectul executarii silite;
b) pentru creantele in valoare de peste
50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv,
onorariul maxim este de 5.000 lei plus un
procent de pana la 3% din suma care
depaseste 50.000 lei din valoarea creantei
ce face obiectul executarii silite;
c) pentru creantele in valoare de peste
80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv,
onorariul maxim este de 5.900 lei plus un
procent de pana la 2% din suma care
depaseste 80.000 lei din valoarea creantei
ce face obiectul executarii silite;
d) pentru creantele in valoare de peste
100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300
lei plus un procent de pana la 1% din suma
care depaseste 100.000 lei din valoarea
creantei ce face obiectul executarii silite.

4.

Poprire

a) pentru creantele in valoare de pana la
50.000 lei inclusiv, onorariul minim se
calculeaza dupa cum urmeaza:
1. pentru creantele in valoare de pana la
500 lei inclusiv, onorariul minim este de
10% din suma reprezentand valoarea
creantei ce face obiectul executarii silite;
2. pentru creantele in valoare de peste
500 lei, dar pana la 1.000 lei inclusiv,
onorariul minim este de 50 lei plus un
procent de 5% din suma care depaseste
500 lei din valoarea creantei ce face
obiectul executarii silite;
3. pentru creantele in valoare de peste
1.000 lei, dar pana la 50.000 lei inclusiv,
onorariul minim este de 75 lei plus un
procent de 2% din suma care depaseste
1.000 lei din valoarea creantei ce face
obiectul executarii silite;
b) pentru creantele in valoare de peste
50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv,
onorariul minim este de 1.175 lei plus un
procent de 2% din suma care depaseste
50.000 lei din valoarea creantei ce face
obiectul executarii silite;
c) pentru creantele in valoare de peste
80.000 lei, dar pana la 100.000 lei
inclusiv, onorariul minim este de 1.775 lei
plus un procent de 1% din suma care
depaseste 80.000 lei din valoarea
creantei ce face obiectul executarii silite;
d) pentru creantele in valoare de peste
100.000 lei, onorariul minim se
calculeaza dupa cum urmeaza:
1. pentru creantele in valoare de peste
100.000 lei, dar pana la 400.000 lei
inclusiv, onorariul minim este de 2.500 lei
plus un procent de 1% din suma care
depaseste 100.000 lei din valoarea
creantei ce face obiectul executarii silite;
2. pentru creantele in valoare de peste
400.000 lei, onorariul minim este de
5.500 lei plus un procent de pana la 0,5%
din suma care depaseste 400.000 lei din
valoarea creantei ce face obiectul
executarii silite. In cazul in care, la
calculul onorariului maxim se foloseste
un procent de pana la 0,5% inclusiv,
pentru calculul onorariului minim datorat
se aplica acelasi procent care a fost
folosit si pentru calculul onorariului
maxim.

a) pentru creantele in valoare de pana la
50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de
10% din suma reprezentand valoarea
creantei ce face obiectul executarii silite;
b) pentru creantele in valoare de peste
50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv,
onorariul maxim este de 5.000 lei plus un
procent de pana la 3% din suma care
depaseste 50.000 lei din valoarea creantei
ce face obiectul executarii silite;
c) pentru creantele in valoare de peste
80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv,
onorariul maxim este de 5.900 lei plus un
procent de pana la 2% din suma care
depaseste 80.000 lei din valoarea creantei
ce face obiectul executarii silite;
d) pentru creantele in valoare de peste
100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300
lei plus un procent de pana la 1% din suma
care depaseste 100.000 lei din valoarea
creantei ce face obiectul executarii silite."

5.

Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin şi cecuri

150 lei

400 lei

6.

Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)

100 lei

2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică

7.

Vânzarea la licitaţie publică a bunului ce face obiectul împărţelii judiciare

150 lei

2.200 lei

8.

Sechestrul asigurător

100 lei

1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică

9.

Sechestrul judiciar

100 lei

1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică

10.

Poprirea asigurătorie

100 lei

1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică

11.

Proces-verbal de ofertă reală

50 lei

350 lei

12.

Orice alte acte sau operaţiuni date prin lege

50 lei

200 lei

13.

Confiscări

10% din valoarea realizată

10% din valoarea realizată

14.

Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale

20 lei

200 lei

 

 

 

 

 

a